Earth is calling …

Be the change that you wish to see in the world.

Mahatma Gandhi 

ในฐานะที่เป็นประชากรคนหนึ่งของดาวเคราะห์ดวงนี้
ก็อยากจะเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่สร้าง “แรงกระเพื่อม” ให้สังคมไทย
ใส่ใจ และปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต
ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไป

SOS Sustainability 101 on Podbean and Apple Podcast

 • I’ll find a way or make one

  1. August 2019 by

  I am passionate with sustainability in business since I was 20. 15 years later, I still enjoy working in this field. I love to be a small piece of a giant engine that changes the direction of global business towards a more sustainable world. I work full-time as a consultant, provide consulting services and deliver… Read more

 • ทบทวนชีวิต 7 ปีในบ้านเกิด

  13. February 2021 by

  #SelfReflection กลับมาอยู่ไทยเกือบจะครบ 7 ปีแล้วสินะ ช่วงปีที่ผ่านมาได้เจอคนเยอะแยะ ทั้ง ๆ ที่โดนกักตัวกันทั้งโลกช่วงโควิด แต่ก็ทำให้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ที่สืบเนื่องจากโรคระบาด แบบ 100 ปีจะมีซักที#มนุษย์เราปรับตัวได้ ทักษะในการเอาตัวรอดจะ turn on และสร้างสรรวิธีการใหม่ ๆ ตามวิทยาการที่เรียนรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเรื่อง sustainability ที่เราบ้าคลั่งกับมันมากในช่วงวัยรุ่น และยังบ้าคลั่งอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2005 นิสิตบัญชี-บัญชี ปี 3 อายุ 20 ปี รู้สึกอินมาก กับการได้เห็น #งบการเงิน ของบริษัท ที่จ่ายค่าปรับปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำแค่หลักพัน แล้วจบ ไม่ต้องไป #เยียวยาชาวบ้านริมน้ำ ที่ทำให้น้ำที่พวกเค้าใช้อุปโภคบริโภค ใช้จับปลา หาเลี้ยงชีพ มันสูญเสียไป หรือจ่ายค่า #restoration ของแม่น้ำ ตรงนั้น เป็นต้นทุนของคนอื่นที่ต้องไปหาทางดิ้นรนกันเอง ความรู้สึกที่ได้เรียนรู้ตรงนี้ เป็นแรงผลักดัน ที่อยากทำงานในด้านที่บังคับ ขู่เข็ญ หรือชักชวนให้ธุรกิจต้องเก็บกวาด… Read more

 • Episode 261

  25. June 2020 by

  การค้ามนุษย์กับธุรกิจไทยในปัจจุบัน (4/4) วันนี้เรายังคุยกันเรื่องการค้ามนุษย์หรือแรงงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในธุรกิจ จากการทำงานที่เจอเอง เรื่อง human rights เป็นประเด็นค่อนข้างใหม่ในเชิงธุรกิจ ธุรกิจก็จะถามว่าเกี่ยวอะไรกับฉัน?  ตอนสุดท้ายนี้เราจะคุยถึงเรื่องวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งค่อนข้างซับซ้อนมาก เมื่อถามว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมที่ยังมีอยู่ในหลาย ๆ ประเทศนี้ ใครควรต้องมีบทบาทบ้าง แล้วก็ทำอะไรบ้าง ? คุณ Pan ยอมรับว่าตอบยากมาก จริง ๆ รัฐบาลไทยก็มีการขับเคลื่อนค่อนข้างรวดเร็ว พยายามเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่เราทำกันมา 30-40 ปีแล้ว ภายในเวลา 4-5 ปีนี้  ยกตัวอย่างการแก้ปัญหาสภาวะแรงงานขัดหนี้ รัฐบาลไทยได้ลดค่าใช้จ่ายของ visa work permit ลงเกิน 2 เท่าแล้ว แต่ค่าใช้จ่ายจากประเทศต้นทางก็ยังมีสูง  ดังนั้นต้องมีการปรับกระบวนสรรหาแรงงานจากประเทศพม่า กัมพูชา ลาว เพื่อให้ลดความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายลง รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านปัญหาที่คนงานไม่ทราบหรือได้ข้อมูลที่ผิดพลาดว่าเขาจะต้องเข้ามาทำงานอะไรในไทย ซึ่งตรงนี้แม้มีกระบวนการทำงานระหว่างประเทศที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว แต่ขั้นตอนค่อนข้างเยอะ ใช้เวลานาน จึงเป็นช่องทางให้เกิดเป็นปัญหาเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่แรงงานอาจพบในขั้นตอนการจ้างงานนี้ สุดท้ายคนต้องรับผิดชอบ ก็คือ นายจ้าง เพราะว่าตามกฎหมายหลาย… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close