ถุงผ้า ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก?

Why paper bags are worse for the planet than plastic

ขอแสดงความเห็นว่า จะเป็นถุงผ้า ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก มันมีข้อดีข้อเสียของตัวมันเอง เราไม่เห็นด้วยกับการกระทำสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง วิธีที่ดีที่สุดคือการถามตัวเอง ว่า #จำเป็นต้องใช้มั้ย มันคือการเริ่มปรับ #นิสัยการบริโภค ทรัพยากรของตนเอง คือดีกว่ามั้ย ถ้าที่บ้านมีกระเป๋าถืออะไรสักอย่างอยู่แล้ว ก็ใช้มัน ไม่ต้องไปแห่ซื้อถุงผ้า การรณรงค์ของหลายภาคส่วนที่เน้นเรื่อง #ถุงผ้า อย่างเดียว มันคือการมองอย่างไม่รอบด้าน และไม่เข้าใจรากของปัญหาว่าเกิดจากการ overconsumption

เวลามองเรื่องผลกระทบของสิ่งต่างๆ ต้องมองเป็น life cycle ซึ่งไม่ได้มีแค่ carbon footprint ที่ต้องใส่ใจ มันมี water footprint และ ecological footprint ด้วย เช่น การผลิตถุงผ้ามันผลิตจากอะไรบ้าง?

นั่นคือ ฝ้าย เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งฝ้ายเป็นพืชที่ใช้น้ำในการปลูกเยอะมากกกก คือมี water footprint สูงมาก และหากปลูกแบบใช้สารเคมี ก็มีผลกระทบต่อดินเสื่อมสภาพอีก คือฝ้ายมันย่อยสลายได้ตามธรรมชาติก็จริง แต่การผลิตมาอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

ดังนั้น จะให้ #ข้อสรุปแบบ one-size fits all ไม่ได้อ่ะ มันต้องดูบริบทของสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ยกตัวอย่าง การเน้นให้ใช้ของ reusable ที่ใช้ได้หลายครั้ง แต่ต้องล้างทำความสะอาดมากหน่อย เพื่อช่วยลด single-used อันนี้ เห็นด้วยว่าในบริบทประเทศไทยทำได้ แต่ถ้าไปรณรงค์แบบนี้แถวตะวันออกกลาง ที่ #น้ำ เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากกว่าทองอีก มันก็ไม่ได้อ่ะ คงต้องใช้พลาสติก แต่หาวิธีกำจัดอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพน่าจะเหมาะสมกว่า สรุปอีกครั้ง

Think global Act local จะเหมาะกับการแก้ปัญหาเรื่อง climate change ที่สุดนะ

Categories Allgemein

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close