Episode 22

เสื้อ down ขนเป็ด เค้าทำยังไงนะ?

SOS – EP22 เสื้อ down ขนเป็ด เค้าทำยังไงนะ?

Down smackdown
The North Face vs Patagonia on ethical feather standards

The Guardian: 27 August 2014

บทความนี้มาดูว่า แง่มุมของความยั่งยืนที่ทางธุรกิจเสื้อผ้าอย่าง Patagonia ใส่ใจมีอะไรบ้าง 

The Guardian ในปี 2014 ได้เปรียบเทียบมาตรฐานด้าน คุณภาพชีวิตของสัตว์ระหว่าง The North Face กับ Patagonia สองบริษัทที่เป็นคู่แข่งตลอดกาล ถึงแม้ว่า ผู้ก่อต้ังของทั้งสอง Brand จะเป็นเพื่อนปีนเขาด้วยกันก็ตาม 

ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ บรรดาผลิตภัณฑ์ของทั้งสองเจ้า ซึ่งเป็นเสื้อกันหนาวและถุงนอนนั้น ต้องมีวัสดุที่สำคัญคือขนเป็ดหรือขนห่าน (ที่เราเรียกกันติดปากว่า เสื้อ down) ซึ่งเป็นขนประเภทที่ติดกับผิวของพวกมัน ไม่ใช่ขนยาว ๆ ที่อยู่ตามปีก เพราะขนชนิดนี้ช่วยรักษาความอบอุ่นและป้องกันความหนาวเย็น

ในความเป็นจริง ต้องถือว่าวัสดุสำคัญนี้ เป็น waste ของปศุสัตว์ที่เลี้ยงเป็ดหรือห่านเพื่อเป็นอาหาร กล่าวโดยสั้น ๆ คือ ไม่มีใครเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้เพื่อเอาขน ส่วนใหญ่ก็เลี้ยงเอาเนื้อ ไข่ ตับส่งร้านอาหารมากกว่า โดยเสื้อกันหนาวที่ใช้ขนเป็นหรือห่านเป็นตัวบุข้างใน จะเรียกว่าเสื้อ down และเป็นที่นิยมมากเนื่องจากความอุ่นที่ขึ้นกับปริมาณของขนที่บุไว้กับน้ำหนักเสื้อที่เบามากเมื่อเทียบกับเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งผู้ซื้อรายใหญ่ของขนเป็ดและขนห่าน ก็ไม่ใช่อุตสาหกรรมเสื้อผ้า แต่เป็นกลุ่มผู้ผลิตฟูกที่นอน หมอน กับเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน

ประเด็นของที่เป็นปัญหาของสัตว์ปีกกลุ่มนี้ คือ 

  1. การถอนขนพวกมันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งทำให้พวกมันทรมานและบาดเจ็บ  
  2. การบังคับให้มันกินอาหารมากกว่าที่มันต้องการ ซึ่งเป็นกรรมวิธีพื้นฐานในการทำ foie gras ตับเป็ด ตับห่าน อาหารขึ้นชื่อของชาวฝรั่งเศส และเป็นกรณีที่นักสิทธิสัตว์จะออกมาประท้วงว่าเป็นการทรมานสัตว์อย่างโหดร้าย โดยการต่อท่ออาหารลงไปถึงกระเพาะโดยตรง เพื่อให้ตับของพวกมันมีขนาดใหญ่และขายได้ราคา
  3. สภาพความเป็นอยู่ ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรงหรือเล้าแคบ ๆ ไม่ได้ออกไปเดินเล่นเลยในบางกรณี

โดยมาตรฐานที่สองบริษัทนี้ทำขึ้นคือการใช้ cruelty-free materials ซึ่งจริง ๆ แล้วทั้งสองบริษัทก็ไม่ได้ซื้อขนมาจากปศุสัตว์โดยตรง แต่เนื่องจากเป็น Brand ใหญ่ เหล่า activist ก็จะโจมตี ให้ทั้งสองบริษัททำอะไรซักอย่าง ส่งผลให้ทั้งสองบริษัทต้องเริ่ม sourcing ขนเหล่านี้จากฟาร์มที่มีมาตรการในการถอนขนแบบไม่รุนแรง นั่นก็คือต้องเริ่มทำการสำรวจ supply chain ของตน แล้วมี 3rd party อย่าง FOUR PAWS เข้ามาช่วย verified โดยท้ายที่สุด เสื้อกันหนาวที่ใช้ขนประเภท cruelty-free จะมีการติด label รับรอง เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้อย่างถูกต้อง

เส้นทางของ Patagonia เร่ิมตั้งแต่ปี 2007 ในการเริ่มสำรวจตรวจสอบ supply chain ของ down ที่บริษัทใช้ ปัจจุบัน สินค้าทุกชนิดของ Patagonia ใช้ down ชนิดที่สามารถ traceable ได้ 100% ไม่มีการผสมขนชนิดนี้รวมกันกับขนชนิดที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ ซึ่งตรงนี้ คือส่วนที่ต่างจาก The North Face ซึ่งมีสินค้าบางประเภทที่ใช้ untraceable down ผสมด้วย

โดย supply chain ของ down นั้น ลากยาวไปจนถึง

  1. ฟาร์มที่เป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ (parent farm) คือ ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อให้วางไข่ ซึ่งตรงนี้ คือจุดที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดจะเป็ดและห่านจะถูกถอนขนขณะที่ยังมีชีวิต เพราะมันจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ถึง 4 ปี ถึงแม้ว่า down ของ Patagonia ไม่ได้มาจาก parent farm โดยตรง แต่บริษัทก็ถือว่าฟาร์มนี้เป็นส่วนหนึ่งใน supply chain ของเค้า ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่ differentiate Patagonia จาก brand อื่น ๆ เมื่อพูดถึง animal welfare 
  2. Hatchery ฟาร์มฟักไข่
  3. Raising farm ฟาร์มเลี้ยงลูกเจี๊ยบ
  4. Slaughter house โรงฆ่าสัตว์
  5. Down Preprocessor เตรียมขนที่ถอนมาสำหรับนำไปเข้ากระบวนการผลิต
  6. Down Processor นำ down เข้ากระบวนการผลิตสำหรับเป็นฉนวนกันความหนาวเย็น
  7. Garment factory ผลิตออกเป็นเสื้อผ้าหรือถุงนอน

ขั้นตอน 1-5 อยู่ในประเทศโปแลนด์ จากนั้น ขั้นตอนที่ 6 จะข้ามทวีปไปยัง Down Processor ที่ USA แล้วส่งกลับไปยัง จีน Garment factory

สิ่งที่ทาง Patagonia ได้รับการรับรอง Global Traceable Down Standard คือการติดตาม down ใน supply chain เร่ิมตั้งแต่ parent farm คือหลังจากแม่พันธ์ุวางไข่ ไข่จาก parent farm จะถูกส่งต่อไปยังฟาร์มอื่น เพื่อฟักไข่และเลี้ยงลูกเจี๊ยบเหล่านี้ให้โต

จากนั้น ส่งต่อสัตว์ปีกที่โตเต็มวัยให้แก่โรงฆ่าสัตว์ เพื่อเอาเนื้อไปขายเป็นอาหาร ย้ำอีกครั้งว่า down คือ byproduct ของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดย down ของ Patagonia มาจาก โรงฆ่าสัตว์ คือหลังจากเป็ดห่านถูกฆ่าเพื่อนำเนื้อไปจำหน่าย ขนอ่อนจะถูกถอนออกหลังจากที่พวกมันตายแล้ว จากนั้น จะนำไปล้าง แยกประเภท และเข้ากระบวนการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูก audit จากบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า down ทั้งหมดที่ได้มาสามารถ traceable ไปยังฟาร์มต้นกำเนิดได้ทั้งหมด 

ซึ่งท้ังหมดทั้งมวลนี้ คือผลจากการทำงานนับ 1,000 ชม. ของ executives, designers, material planners, sourcing department, distribution center, suppliers and corporate social responsibility team และไม่ได้เป็นกระบวนการที่ราคาถูกและง่ายแต่อย่างใด

แต่ที่ต้องทำ เพราะอยากให้ผู้สวมใส่ผลิตภัณฑ์ down ของเค้ามั่นใจ สบายใจ และภูมิใจถึงที่มาของสินค้าที่ทนทานและมีคุณภาพสูง ว่าได้ว่าอย่างมีจริยธรรม

วันนี้ คุณตัดสินใจซื้อสินค้า โดยคำนึงถึงจริยธรรมของผู้ผลิตสินค้ารึยังคะ?

Categories Allgemein

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close