Episode 2

Sustainability กับการปฏิวัติของนักลงทุน

SOS – EP2 Sustainability กับการปฏิวัติของนักลงทุน

The investor revolution: Shareholders are getting serious about sustainability 

Harvard Business Review: May-June 2019

ผู้ถือหุ้นเริ่มจริงจังกับความยั่งยืน

จากบทสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูง 70 ท่าน จากสถาบันการเงินและการลงทุน 43 แห่งทั่วโลก พบว่า ทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ESG ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่ผู้ถือหุ้นจะเริ่มถามหา ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับ ESG

ส่งผลให้บริษัทต้องตอบสนองด้วยการ 

  1. แสดงเจตจำนงค์ขององค์กร
  2. นำรายงานที่ตอบโจทย์ ESG แก่ผู้ลงทุน
  3. ผู้จัดการระดับกลางต้องเข้ามามีส่วนร่วม
  4. ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลภายในขององค์กร ที่สามารถแสดงถึงผลกระทบด้าน ESG ได้อย่างครบถ้วน

President and CEO of State Street Global Advisor เรามองหาผลกระทบของ climate risk คุณภาพของ Board หรือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ที่มีต่อการเงินขององค์กร และเราจะประเมินปัจจัย ESG ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

ผลวิจัยจาก Harvard พบว่า บริษัทที่มีการปรับกระบวนการทำงานให้ตอบสนองต่อ ESG พร้อมกับการบริหารจัดการ วัดผล และสื่อสาร ESG ตั้งแต่ปี 1990 คือประมาณเกือบ 30 ปีที่แล้วทำผลงานได้ดีกว่าบริษัทที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้

ผลวิจัยของฝั่ง Nordic ในปี 2017 ก็สนับสนุนผลวิจัยนี้ โดยระหว่างปี 2012-2015 บริษัทที่มีคะแนน ESG สูงมีผลประกอบการที่ดีกว่าบริษัทที่มีคะแนนต่ำ ถึง 40%

ในปี 2018 Bank of America Merrill Lynch ก็พบว่า บริษัทที่มี ESG เป็นกลุ่มหุ้นที่มีคุณภาพสูง

Head of Sustainable Finance of UBS Group ก็ให้ความเห็นว่า ลูกค้าที่มั่งคั่งที่สุดของเค้า อยากรู้ว่าเงินที่เอาไปลงทุน สามารถสร้างความแตกต่าง และทำให้โลกนี้ดีขึ้นรึเปล่า 

ในตอนนี้ บริษัทที่ไม่มีการคำนึงถึง ESG จะอยู่ยากยิ่งขึ้นในการดึงดูดนักลงทุน

ทิศทางที่เห็นได้ชัดคือ Larry Fink CEO of BlackRock ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง CEO ทั่วโลก เมื่อต้นปี 2018 ว่า
“… environmental, social, and governance issues will be increasingly material to corporate valuations.” 

ทุกท่านทราบหรือไม่คะ ว่า BlackRock มีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการอยู่ถึง $6.1 ล้านล้านล้าน คือเลข 6 มี 0 ตามอีก 18 ตัว เป็น asset manager ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ Chief Investment Officer (CIO) Tariq Fancy ก็ออกมายอมรับว่า มันคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของนักลงทุน ซึ่งต้องใช้เวลาและการทำงานอย่างหนัก เพื่อชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมุมมองนี้สำคัญอย่างไร

ตรงนี้ ทาง HBR ยังเน้นย้ำว่า background ของ CIO นี้ คือนักลงทุนมืออาชีพ ไม่ใช่ NGO เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม 

หากบริษัทต้องการที่จะดึงดูดเงินทุน (1) ต้องเริ่มในการ “สื่อสาร”​ ให้แก่ผู้ลงทุน ทราบว่าบริษัทมีอยู่เพื่อ “จุดประสงค์ purpose” อะไร?

Larry Fink พูดถึง A Sense of Purpose ว่า To prosper over time, every company must not only deliver financial performance but also how it makes a positive contribution to the society. ซึ่งการกำหนดจุดประสงค์ขององค์กรที่มองไปถึงการพัฒนาสังคม มากกว่าการพูดว่า ทำผลกำไร จะดึงดูดกลุ่ม millennial ที่มีความต้องการจะทำงานเพื่อองค์กรที่มีจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าสร้างผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น

Board ต้องมีส่วนร่วมในการกำหนด purpose ขององค์กร 

(2) ต้องวิเคราะห์ว่า ESG issues ใดบ้าง ที่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินขององค์กร แล้ววางแผนในการบริหารจัดการ รวมถึงการกำหนดอยู่ในกลยุทธ์ขององค์กร

(3) การมีส่วนร่วมของ middle manager เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนด ก่อเกิดเป็นสินค้าหรือบริการ ซึ่ง Top management ต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานของ middle manager ที่ผูกกับ financial performance and ESG performance

(4) ลงทุนในการวางระบบสำหรับการเก็บข้อมูลและการประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG ซึ่งในปัจจุบัน องค์กรส่วนใหญ่ยังทำได้ไม่ดีพอ นั่นรวมไปถึง audit firm ที่ควรจะเข้ามาให้บริการ assurance ด้าน ESG performance ไปพร้อม ๆ กับ Financial preformance

(5) การวัดผลกระทบที่องค์กรก่อให้เกิดแก่สังคม ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่ง framework ที่แนะนำให้ใช้คือ UN SDG 17 เป้าหมาย ที่ประเทศไทยถือว่า มีผลการดำเนินงานด้านนี้เป็นอันดับ 1 ของ Asia และเป็นอันดับที่ 40 ของโลก 

จากงานวิจัย “รายงานความยั่งยืน”​ของ PwC ของ 470 บริษัทใน 17 ประเทศ พบว่า 62% มีการกล่าวถึง SDG แต่มีเพียง 28% ที่มีการให้ข้อมูลเป้าหมายที่องค์กรอยากไปให้ถึง

กล่าวโดยสรุปคือ การบริหารจัดการความยั่งยืน เป็นสิ่งที่ “จำเป็น” สำหรับองค์กรทุกขนาด ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ เพราะมันคือการบริหาร “ความเสี่ยง” ที่ทุกบริษัทต้องคำนึงถึงในการอยู่รอด ไม่ใช่การทำเพื่อโลกสวย โดยไม่ได้มีผลกำไรเกิดขึ้นเลย

วันนี้ คุณวิเคราะห์ความเสี่ยงรอบด้านแล้วรึยังคะ?

Categories Allgemein

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close